Tez Hazırlama Genel Tez Hazırlama Aşamaları Nelerdir

Tez Hazırlama Aşamaları Nelerdir

Tez hazırlama aşamaları nelerdir? Tez hangi bölümlerden oluşur, tez bölümleri nelerdir? Tez yazmak isteyen tüm öğrencilerin bilmesi gereken konuların başında, tez yazımında hangi süreçlerin olduğudur. Bu yazıda bu aşamalardan bahsedeceğiz. Bunları ayrıca örneklerle zenginleştirmek istiyoruz

Tez hazırlama aşamaları nelerdir

Tez Hazırlama Aşamaları Nelerdir

Tez yazan öğrencilerin genel olarak tezin aşamalarını bilmeleri gerekir. Bununiçin tez örneklerini incelemeyi öneriyoruz. Tez planı nedir, tez planında neler olmalıdır, bunları bilmek gerekir.

Tez bölümleri nelerdir

Tez bölümleri nelerdir

Tez hazırlama aşamaları ile tez bölümleri hemen hemen aynı kavramlardır. Öncelikle ifade etmek gerekirse, kimse anasından iyi tez yazan birisi olarak doğmadı. Tez nasıl yazılır konusunda bilginiz olmayabilir. Fakat bu konuda eksiklerinizi giderip çok iyi tez yazabilirsiniz. Tez öneri olarak başlar ve aşama aşama olgunlaşır. Tez planı oluşturulur, içindeki başlıklar zamanla gelişir. Bunu asla unutmayın ve vazgeçmeyin.

Tezin 6 hazırlama aşaması nedir

Tez 5 hazırlık aşamasından geçirilerek yazılır. Bu 5 aşamayı şablon olarak kafanıza yerleştirmenizde fayda var. Bunlar;

 1. Giriş
 2. Kuramsal Çerçeve
 3. Yöntem
 4. Bulgular ve Tartışma
 5. Sonuç
 6. Kaynakça

1. Bölüm: Giriş

Tez hazırlama aşamalarından ilki giriş kısmıdır. Bu bölüm son derece önemlidir. Çünkü, tezinizi okumaya başlayan birisi bu kısımda teziniz ile ilgili genel bilgileri görmek isteyecektir. Tez bölümlerinden Giriş bölümünü okuyan kişi;

 • Tezin konusunu öğrenmek ister
 • Hangi amaç için yazıldığına göz atmak ister.
 • Tez sorusunu incelemek ister.
 • Literatüre getirdiği yeniliği görmek isteyecektir

İpucu: Tezde giriş bölümü neden önemlidir? Çünkü; tez savunmasına girdiğinizde jüri ilk olarak giriş kısmına bakar. Giriş bölümünde aradığı noktalar, konusu, amacı, tez sorusu ve literatüre kazanımlarıdır. İyi bir tez yazmak istiyorsanız, giriş bölümüne özen göstermeniz gerekir.

İpucu 2 : Tezde giriş bölümünde tanım, teoriler uzun olarak ele alınmaz. Burada değinilir, detay kısmı tezin sonraki bölümlerinde yapılır.

Aşağıdaki örnekleri inceleyebilirsiniz

2. Bölüm: Kuramsal Çerçeve

Tez hazırlama aşamalarından ikincidir. Tezin gerçek olarak araştırıldığı bölüm kuramsal aşamadır. Burada tanımlar yapılıp, teoriler geniş şekilde ele alınır. Literatür taraması olarak adlandırılan kısım da burasıdır. Literatürde bu konu ile ilgili ne işlenmiş bu bölümde ele alınır. Giriş bölümünde değinilen noktalar burada doyurucu şekilde ele alınır. Tez hangi bölümlerden oluşmaktadır diye sorulduğunda araştırma kısmı için en önemli bölüm burasıdır.

Kuramsal aşamanın yazım sürecinde literatür taraması yapmanız gerekir. Literatürü tarayabileceğiniz kaynaklar;

 • Hakemli dergiler
 • Hakemsiz dergiler
 • Kütüphane kaynakları
 • Bilimsel makaleler
 • Tezler

3. Bölüm: Yöntem

Bu bölüm tüm tezlerde olmayabilir. Lisans tezlerinde genelde olması beklenmez. Olsa da başka bölümlerde ele alınır. Yöntem kısmı neden önemli? Yazılan tezin hipotezinin savunulması ve desteklenmesi için son derece önemlidir. Yöntem aşamasında hipotezlerinizi yeterince destekleyemezseniz, tezin altı doldurulmamış olacaktır.

Yüksek lisans ve doktora tezlerinde bu bölüm detaylı şekilde incelenir. Tez savunmasına gelen jüriden biri istatistikçi olacaktır. Tezin yöntem kısmı, istatistikçi jüri tarafından detaylı incelenecek ve size sorular soracaktır. Bu nedenle nitel ya da nicel analiz yaparken destek almaktan çekinmeyin.

Yöntem bölümünde neler olur

 • Araştırma modeli
 • Evren ve örneklem
 • Veri toplama araçları
 • Analiz yöntemleri
 • Geçerlik ve güvenirlik

4. Bölüm: Bulgular

Tez bölümlerinden bulgular aşamasında, tezde elde edilen sonuçlar burada değerlendirilir. Giriş bölümünde ele alınan hipotez ve tez sorusuna burada cevap verilir. Bulgular bölümünde çok fazla yorum yapılmaz. Bu sonraki aşamalarda ele alınır.

5. Bölüm: Sonuç

Bu aşama bulgular bölümü ile yakından ilişkilidir. Tez bölümlerinden olan Bulgular bölümünde varılan sonuçlar, bu kısımda yorumlanır. Bu tezde hangi sonuca ulaştığınızı bu aşamada ikna edici şekilde yazmanız beklenir.

Bu bölümde tartışma kısmı da yer alır. Vardığınız sonuçlar ile literatür taraması yaptığınız kuramsal aşamadaki bilgiler tartışılır. Benzerlikleri, farklılıkları yazılır. Sonuç bölümü bazı tez yazım kılavuzlarında farklı başlıklarda yer alır;

 • Tartışma ve sonuç
 • Sonuç ve öneriler

Bunun yanında bazı tez yazım kurallarında

 • Sonuç
 • Öneriler

olarak hazırlanması istenir.

Öneriler kısmında, tez yazan kişi, sonraki araştırmacılar için önerilerde bulunur. Bu konu ile ilgili literatürde gördüğü eksikleri belirtir. ( Aslında öneriler kısmı, tez konusu belirlemede en önemli yerlerdendir.)

6. Bölüm: Kaynakça

Tez hazırlama aşamalarının son bölümü Kaynakçanın hazırlanmasıdır. Tezde yer verdiğiniz tüm alıntıların kaynağını buraya eklemeniz gerekir. Tezinizde intihal olup olmadığına kaynakça bölümüne bakarak karar verilir. İntihale düşmek istemiyorsanız kaynakçanızı tez yazım kılavuzuna göre yazmanız gerekir. Kullandığınız kaynakları kurallara uygun şekilde yer vermeniz gerekir. Kullanmadığınız kaynakları da eklememeniz gerekir.

Örneklerle tez bölümleri

Örneklerle Tez Bölümleri

Tez örnekleri

Tez hazırlama aşamalarını iyice öğrenmek için örnek tezleri incelemeleri gerekir. Bölümlere göre tez örnekleri incelemeniz için buraya ekliyoruz.

Tez taslağı örneği Tez taslağı örneği 

Kapak sayfası örnekleri

Kapak sayfası örnekleri

Tezde kapak sayfası nasıl olmalıdır: Kapaktan sonra boş bir sayfayı izleyen “İÇ KAPAK” tez kapağının aynı basımı olup tezin yazıldığı kağıt üzerine metinde kullanılan yazı karakteri ile yapılmış baskısıdır

Tez kapak sayfası örneklerini aşağıda inceleyebilirsiniz.

Tez onay sayfası örnekleri

Tez onay sayfası örnekleri

Onay sayfası nasıl olmalıdır: Tezin, sınav jürisi tarafından kabul gördüğü ve Enstitü tarafından onaylandığını gösterir sayfa Ek 2’de verilmiştir. Onay sayfasındaki gerek jüri üyelerinin, gerekse Enstitü Müdürü imzaları mavi renkli kalemle olmalıdır.

Aşağıda örnekleri inceleyebilirsiniz.

Beyan sayfası örnekleri

Beyan sayfası örnekleri

Tezde beyan sayfası nasıl olmalı:

XXX Üniversitesi XXX Enstitüsü Tez Yazım Kurallarına uygun olarak hazırladığım bu tez çalışmasında;

 • Tez içinde sunduğum verileri, bilgileri ve dokümanları akademik ve etik kurallar çerçevesinde elde ettiğimi,
 • Tüm bilgi, belge, değerlendirme ve sonuçları bilimsel etik ve ahlak kurallarına uygun olarak sunduğumu,
 • Tez çalışmasında yararlandığım eserlerin tümüne uygun atıfta bulunarak kaynak gösterdiğimi,
 • Kullanılan verilerde ve ortaya çıkan sonuçlarda herhangi bir değişiklik yapmadığımı,
 • Bu tezde sunduğum çalışmanın özgün olduğunu,

bildirir, aksi bir durumda aleyhime doğabilecek tüm hak kayıplarını kabullendiğimi beyan ederim. …. / …. / 20…

Beyan sayfası örnekleri

Öz - anahtar kelime örnekleri

Özet – Anahtar kelime örnekleri

Özet ve anahtar kelimeler nasıl olmalıdır: “ÖZET” sayfası ayrı bir sayfa olarak, tezin diğer kısımlarından bağımsız düzenlenmelidir. Özet sonunda ise en az 5 tane anahtar sözcük yer alır. Anahtar sözcüklerden amaç, tezin kataloglanması sırasında sözcüklerin kullanılmış olması ve yapılan çalışmaya (teze) ulaşmak isteyenlerin, anahtar sözcükler aracılığı ile bunu gerçekleştirmeleridir. Anahtar 18 sözcükler ile özet arasında 1 (bir) satır boşluk bırakılır. Anahtar sözcükler özel isimler hariç küçük harf ile yazılırlar ve birbirleri arasında noktalı virgül kullanılır.

Özet – Anahtar kelime örnekleri

İçindekiler dizin örnekleri

İçindekiler dizin örnekleri

İçindekiler dizin sayfası nasıl olmalı: “İÇİNDEKİLER” sayfasında, tezin bölümleri ve bölümler içerisindeki başlık ve alt başlıklar gibi ana metinde yazılanların tamamı kaynakça veya bibliyografya, ekler, varsa özgeçmiş gibi diğer bilgiler de verilmelidir.

Birinci dereceden başlıklar büyük harf, koyu ve sonrasında 1(bir) satır boşluk bırakılarak, ikinci dereceden başlıktaki kelimelerin ilk harfleri büyük, tümü koyu, üçüncü ve dördüncü dereceden başlıklar küçük harf ve tümü koyu olarak ve sonrasında boşluk bırakılmadan yazılır.

 • içindekiler örneği pdf
 • içindekiler sayfası tasarımı
 • hazır içindekiler tablosu
 • şekiller dizini örneği
 • word tıklanabilir içindekiler
 • içindekiler yazısı
 • word içindekiler güncelleme
 • hazır içindekiler tablosu word

Başlıkların numaralaması ana metindeki gibi olmalıdır. 19 “İÇİNDEKİLER” sayfanın başından 3.5 cm boşluk bırakılarak ve satır ortalanarak yazılır. Yazı karakterleri ve puntosu ana metinle aynı olmalıdır. İçindekiler sayfasındaki her başlıktan sonra satır sonuna kadar noktalanıp, satır sonunda başlığın sayfa numarası yazılır.

İçindekiler dizin örnekleri

Kısaltmalar ve Simgeler Örnekleri

Kısaltmalar ve Simgeler Örnekleri

Tezde kısaltmalar ve simgeler nasıl olmalı: “KISALTMA VE SEMBOLLER LİSTESİ” başlığı, büyük harflerle koyu olarak sayfanın 3.5 cm aşağısında satır ortalanmış olarak yazılmalıdır. Liste yazmada, metin yazımında kullanılan karakter ve punto büyüklüğü Kullanılır. Kısaltma ve sembol karakterleri her bilim dalının yapısına uygun olmalıdır

Kısaltmalar ve Simgeler Örnekleri

Tablo listesi örnekleri

Tablo listesi örnekleri

Şekiller Listesi Örnekleri


Şekiller Listesi Örnekleri

Şekiller listesi nasıl olmalı: Tezde şekil varsa, okuyucunun rahat izleyebilmesi için şekillerin başlığını ve sayfa numarasını gösterir sıralı bir liste hazırlanır. Listede verilen şekil numarası, şekil alt yazısı ve sayfa numarası tez metnindeki ile aynısı ve küçükten büyüğe doğru sıralı olmalıdır. “ŞEKİLLER LİSTESİ” başlığı büyük harflerle ve koyu renkte olmalı, sayfasının 3.5 cm aşağısından başlamalı ve satır ortalanarak yazılmalıdır.

Listeleme de sayfa sol çizgisinden başlamalıdır. Kullanılan yazı karakteri ve punto büyüklüğü metindekinin aynısı olmalıdır. Listelenen her şekil için satır sonuna giden noktalama kullanılmalı ve satır sonunda şeklin bulunduğu sayfa numarası yazılmalıdır.

Şekiller Listesi Örnekleri

Kaynaklar bibliyografya örnekleri

Kaynaklar bibliyografya örnekleri

Kaynaklar nasıl olmalı: Tez yazımı sırasında tez içinde yararlanılan kaynakların eksiksiz gösterilmesi bir koşuldur. Gösterilen kaynaklar ise KAYNAKÇA sayfasında yine eksiksiz olarak yazılır. KAYNAKÇA, tezin gerçekleştirildiği bilim dalının tercihine göre ya tezin sonunda veya tezdeki her bölümün sonunda verilebilir. KAYNAKÇA sayfası/sayfaları tezin numaralama sırası ile numaralanır ve ayrı bir kısım numarası almaz.

 • bibliyografya örnekleri türkçe
 • bibliyografya nedir
 • bibliyografya ile ilgili cümleler
 • bibliyografya önsöz örnekleri
 • bibliyografya fişi
 • makaleyi kaynak gösterme
 • ödev kaynakça örneği
 • sempozyum bildirisi kaynakça

Kaynaklar bibliyografya örnekleri

Ekler sayfası örnekleri

Ekler sayfası örnekleri

Ekler sayfası nasıl olmalı: Ana metinden ayrı olması istenilen açıklamalar tezin sonunda (KAYNAKÇA’dan sonra) “EKLER” halinde verilmelidir. Bundan amaç, ana metni ayrıntılardan arındırmaktır. Örnek olarak bir cihazın ayrıntılı şekli, kullanılan bir test yönteminin ayrıntıları, toplanan ham verilerin tamamı, uygulanan yöntemin ayrıntıları gibi konular “Ek” olarak verilir.

Ekler sayfası örnekleri

Her ek sayfasının başında, sayfanın ortasında ve yukarıdan 3.5 cm aşağıda olacak şekilde EK ve sayısı yazılmalıdır. Ekler için kullanılacak sayfa düzenleri, yazı biçimi ve diğer özellikler ana metin için belirtilenlerle uyumlu olmalıdır.

Tez için Özgeçmiş örnekleri

Tez için Özgeçmiş örnekleri

Özgeçmiş nasıl olmalı: Özgeçmiş sadece doktora tezlerinde verilmeli ve T.C. Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen biçimde hazılarlanmalıdır. Özgeçmiş içeriğinde, tezi hazırlayanın adı soyadı, doğum tarihi ve yeri, lise sonrası eğitimi, aldığı burslar ve eğitimdeki dereceleri, kazanmış olduğu ödüller, bilimsel yayınları ve iş deneyimleri verilir.

Lisans ve yüksek lisans tezleri için Özgeçmiş örnekleri

Tez özeti örnekleri

Tez özet örnekleri

Özet örnekleri nasıl olmalı: ÖZET içerisinde referans, çizelge, grafik, şekil, harita veya resim gibi şeyler bulunmaz. Olağan hallerde, Yüksek Lisans tezlerinde özet sayfası 250 sözcük (bir sayfa) ve Doktora tezlerinde ise 350 sözcük (bir buçuk sayfa) ile kısıtlı olmalıdır.

Özet yazımı ana metin ile uyumlu olmalıdır. Yani, ana metinde kullanılan karakter, punto büyüklüğü ve satır aralığı kullanılmalıdır. “ÖZET” sayfanın üst kısmından 3.5 cm boşluk bırakılarak ve satır ortalanarak, büyük harflerle, koyu olarak yazılır

Tez özet örnekleri

İngilizce Abstract Örnekleri

İngilizce Abstract Örnekleri

Tezde Abstract nasıl olmalıdır: ABSTRACT, Türkçe özet sayfasının İngilizce çevirisidir

 • abstract nasıl yazılır örnek
 • tezde özet bölümü örneği
 • abstract nasıl çevrilir
 • tez özet kısmı
 • makale özet kısmı örnekleri
 • rapor özet örnekleri
 • extended abstract nedir
 • araştırma girişi nasıl yazılır

İngilizce Abstract Örnekleri

Teşekkür sayfası örnekleri

Teşekkür sayfası örnekleri

Tezde teşekkür sayfası nasıl olmalıdır: Tezde teşekkür ayrı bir sayfaya yazılır. Tezin gerçekleştirilmesinde önemli katkısı olan kişi veya kurumlara (örneğin tez danışmanı, arştırmayı destekleyen kuruluş gibi) sıra ile ve ayrı ayrı belirtilir.

Teşekkür sayfası örnekleri

 • tez örnekleri indir
 • tez örnekleri word
 • iktisat tez örnekleri pdf
 • işletme tez örnekleri pdf
 • edebiyat tez örnekleri
 • muhasebe tez örnekleri
 • besyo tez örnekleri
 • ön lisans tez örnekleri

Tez yazarken yapılan 10 hata nedir

Tez yazarken öğrenciler birçok hata yapar. Bunun nedeni öğrencilerin tezin nasıl yazılacağını bilmemesindendir. Bu nedenle öğrencilerin tez hazırlama nasıl yapılır bunları bilmesi gerekir.

Tez yazarken öğrencilerin motivasyon eksikliği özellikle önemlidir. Hastalık, sağlık sorunları, yoğun çalışma, evlilik, bebek, yakınların vefat etmesi gibi nedenlerden dolayı öğrenciler tez yazacak motivasyonu kendisinde bulamaz. Bu durumda profesyonel tez yazdırma desteği almalısınız.

Tez yazım kılavuzuna göre olması gereken bölümler

Kısa sürede örnekleri ekleyeceğiz.

 • Tez örnekleri
 • Tez taslağı örnekleri
 • Kapak Sayfası örnekleri (Dış kapak, İç kapak)
 • Tez onay sayfası örneği
 • Beyan sayfası
 • Öz ve Anahtar Kelime örnek
 • İçindekiler sayfası örnekleri
 • Kısaltmalar veya Simgeler
 • Tablo Listesi örnek
 • Şekiller Listesi
 • Metin Bölümü örnekleri (Başlık, Özet, Giriş, Literatür tarama, Metodoloji, Araştırma bulguları, Sonuçlar)
 • Kaynaklar/Bibliyografya örnekleri
 • Ekler
 • Özgeçmiş örneği
 • Tez özeti örnekleri
 • Abstract
 • Teşekkür sayfası
Tıklayın
1
Tıklayın
Akademik Danışmanınız
Üniversite Öğrencilerine Akademik destek verilir
Ödev
Proje
Tez
Tezsiz proje
Makale
İntihal raporu
İntihal Düşürme
Online Sınav Desteği
Merhaba Hoşgeldiniz

Bölümünüz Ve Talebiniz Nedir?