Tez Hazırlama Genel SPSS analizi yapılır

SPSS analizi yapılır

SPSS, İngilizce’de Statistical Package for the Social Sciences (Sosyal Bilimler İçin İstatistik Programı) olan ve başta Sosyal Bilimler üzere Fen Bilimleri, Eğitim Bilimleri ve Sağlık Bilimleri alanlarında, bunların yanında bazı kuruluşlar ve kurumlar tarafınca Pazar incelemesi yapmak için de çokça kullanılan bir bilgisayar programıdır. SPSS programı Mac ve Windows bilgisayarlarda çalışmaktadır ve Microsoft Excell programına benzer bir görünümü bulunmaktadır.

SPSS analizi yapılır

SPSS programıyla öncelikle anket analizlerinde fen bilimleri ve sağlık bilimleri dallarında alınan birtakım ölçümlerin analiz edilmesinde kullanılmaktadır. Verilerin sayısal olarak dağılımlarının (adet değerinde) tespit edilmesinde frekans analizi kullanılmaktadır. Elde edilen verilere dair mod, ortalama, medyan, standart sapma gibi veri değerlerinin hesaplanmasındaysa tanımlayıcı istatistikler kullanılmaktadır.

SPSS Analizi Yapılır Frekans analiziyle tanımlayıcı istatistikler temel analizler olup rahatça yapılmaktadır. İlişki veya karşılaştırma analizleri non parametrik ve parametrik isminde iki grupta toplanmaktadır. Non parametrik veya parametrik analizlerin kullanıp kullanılmayacağı belirli kriterlere göre değişmektedir. Bu kriterlerde öncelikle dikkat edilmesi gereken husus verilerin homojen olup olmaması ve normal dağılıma uygun olup olmaması gelmektedir.

Ücretli SPSS analizi yapılır

SPSS Analizi Yapılırken en büyük yanlış klasik yaklaşımlar kullanmaktır. Başka bir tabirle “hocam böyle yapmış, bundan ötürü ben de böyle yapayım” fikri klasik bir yaklaşımdır. Analizlerde mühim olan kimin nasıl analiz yaptığından ziyade, kriterlerin sağlanıp sağlanamadığıdır.

SPSS programında hangi analizlerin yapılacağı çalışmaya (saha testleri, anket uygulaması veya laboratuvar testleri) başlamadan evvel oluşturulmalı ve çalışma esnasında bu yönde hareket edilmelidir. Çalışmanın ardından hangi analizlerin yapılacağını kararlaştırmaya çalışmak epeyce riskli bir hadisedir ve yapılan tüm ölçümlerin boşuna yapılmış olmasına sebep olabilir.

Bundan dolayı da SPSS veya bir diğer analiz programı kullanılacaksa çalışmaya başlamadan evvel bir profesyonelden destek alınması öğrencinin faydasına olacaktır.

Eğer siz de SPSS eğitim ve analiz hizmetlerimiz hususunda bilgi almak ve SPSS Analizi Yapılır yaptırmak istiyorsanız lütfen bizler ile bir an evvel iletişime geçin. Kurumumuz, akademik yazı, tez, SPSS analizi, ön lisans tezi, doktora, makale, yüksek lisans ve tez yazımı konusunda yılların tecrübesi ile sizlere danışmanlık yapacaktır.

 

 

Tıklayın
1
Tıklayın
Akademik Danışmanınız
Üniversite Öğrencilerine Akademik destek verilir
Ödev
Proje
Tez
Tezsiz proje
Makale
İntihal raporu
İntihal Düşürme
Online Sınav Desteği
Merhaba Hoşgeldiniz

Bölümünüz Ve Talebiniz Nedir?