Tez Hazırlama Genel Hukuk tezi nasıl yazılır ( Hukuk tezi yazarken bunlara dikkat edin )

Hukuk tezi nasıl yazılır ( Hukuk tezi yazarken bunlara dikkat edin )

Hukuk tezi nasıl yazılır sorusu son zamanlarda lisans, yüksek lisansını hukuk üzerine alan öğrenciler tarafından sorulmaktadır. Tez yazmaya başlamadan önce konunun nasıl işleneceğine, kaç ana bölümden oluşacağına ve bölümlerde hangi konulara değinileceğine dair genel bir planlama yapılması yazım aşamasında büyük kolaylık sağlayacaktır.

Öncelikle seçilen konunun kavramına dair açıklamalarda bulunulmalıdır. Hukuk alanında kavramlar genellikle Roma hukukuna dayandığından bu dönemden itibaren kavramın nasıl bir değişim ve gelişim gösterdiğine değinilerek başlanmalıdır.

Hukuk tezi nasıl yazılır

Ülkemizin modern hukuk sisteminin bir parçası olması nedeniyle konunun karşılaştırmalı hukuktaki yerinin anlatılması gerekebilecektir. Konunun özelliğine göre modern hukukta kabul görmüş Almanya, Fransa İtalya, İsviçre gibi ülkemiz hukukunu da etkilemiş sistemler yanında Amerika, İngiltere ve Hollanda gibi farklı ülke sistemlerinden de bahsedilmesi yerinde olacaktır. Ayrıca uluslararası anlaşmalarda nasıl yer aldığının da anlatılması gerekecektir. Bu anlamda Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği nezdinde mevcut olan uluslararası sözleşmelerin irdelenmesi yerinde olacaktır. Hatta konunun AİHS güvence altına alınan bir hakla ilişkili olması durumunda AİHM içtihatlarının da işlenmesi gerekebilecektir. Hukuk tezi hazırlamaya devam edelim.

Daha sonra genellikle çalışmanın omurgasını oluşturacak olan Türk hukuk sisteminde konunun nasıl yer aldığının anlatılacağı bölüme geçilmelidir. Bu bölümde öncelikle yasal düzenlemelerden bahsedip sonrasında konunun uygulamada nasıl yorumlandığı açıklanmalıdır. Bu anlamda Yargıtay, Danıştay gibi yüksek mahkeme kararlarına yer verilebileceği gibi Anayasa Mahkemesinin içtihatları da yorumlanabilecektir. Sonrada doktrinde konuya nasıl bir bakış açısı olduğu kabul görmüş farklı görüşlere yer verilerek açıklanmalıdır.

Hukuk tezi nasıl yazılır

Konu bu şekilde tüm hatlarıyla açıklandıktan sonra yasal düzenlemeler de ya da uygulamada görülen hatalar, yanlış uygulamalar eleştirilmeli ve bu konuda bir öneride bulunulmalıdır. Öneride bulunurken sorun tüm boyutlarıyla ortaya konulup bu konuda mevcut doktriner görüşlerin ayı ayrı yansıtılmalıdır.

Hangilerinin neden benimsenmediği ve hangisinin neden benimsendiği açıklanarak bir görüş ortaya konulmalıdır. Yüksek lisans seviyesinde doktrinde yer alan görüşlerden birinin benimsenerek neden benimsendiğinin açıklanması daha yerinde olacaktır. Doktora seviyesinde tüm görüşlerden bağımsız yeni bir çözüm önerisinde bulunulması da tercih edilebilecekken bu durum yüksek lisans seviyesinde beklenmemekte ve hoş karşılanmamaktadır. Hukuk tezi nasıl yazılır sorusuna bu şekilde cevap vermiş bulunmaktayız.

Yazım aşamasını tamamladıktan sonra lisans ya da yüksek lisans tez düzenlemesi yapılması gerekir. Üniversitenizin kılavuzuna göre düzenleme için bizden destek alabilirsiniz.

 

Tıklayın
1
Tıklayın
Akademik Danışmanınız
Üniversite Öğrencilerine Akademik destek verilir
Ödev
Proje
Tez
Tezsiz proje
Makale
İntihal raporu
İntihal Düşürme
Online Sınav Desteği
Merhaba Hoşgeldiniz

Bölümünüz Ve Talebiniz Nedir?