Tez Hazırlama Genel Endüstri – İşletme tezi nasıl yazılır

Endüstri – İşletme tezi nasıl yazılır

Endüstri mühendisliği ve İşletme bölümlerinde yüksek lisans tezi yazan bir kişi olarak deneyimlerimi aktarmak istedim. Yazdıklarım sadece bu iki bölüm ile geçerli değildir.

Endüstri – İşletme tezi nasıl yazılır

Tez yazımında öğrencilerin birçoğu sorun yaşamaktadır. Bunun temel nedeni bilimsel makale nasıl yazılır bilinmemesinden kaynaklanır. Bu yazıda size bilgi birikimimi aktarmak istiyorum.

İŞletme – Endüstri Tez yazarken sık yapılan hatalar nelerdir?

Tez yazarken yapılan hatalar şekil, yazım ve içerik hataları olmak üzere üç ana grupta toplanabilir.

Şekil hataları; Tez yazım kılavuzuna uygun olmayan tez yazımı, sayfa yapısı, satır aralığı, kaynakça yazımı, içindekiler/ şekiller/ tablolar/ kısaltmalar kısımlarının yanlış olarak yazılması sık yapılan hatalardandır.

Yazım hataları; dilbilgisi kurallarına ve yazım kılavuzuna uygun olmama, noktalama işaretlerinin, bağlaçların ve eklerin yanlış kullanılması en çok karşılaşılan hatalardır.

İçerik hataları; tez konusuyla ilgili olmayan bilgiler içermesi, gereksiz ayrıntı verilmesi, önemli konuların üstünkörü geçilmesi, konular arasında bağlantı olmaması ve akış sırasının uygun olmaması önemli ve öne çıkan hatalardır.

İşletme Endüstri Tez nasıl hazırlanır?

Konu belirleme

Tez hazırlanırken öncelikle araştırılmak istenen konu belirlenmelidir. Konu seçimi ne çok detaylı ne de genel olmalıdır. Konu seçimi yapıldıktan sonra genel bir literatür taraması yapılarak, araştırılmak istenen konu içeriği belirlenmelidir. Tez kapsamında, bir örneklem grubu üzerinde araştırma yapılmak isteniyorsa veri toplama yöntemi belirlenmeli ve analiz için kullanılacak metod seçilmelidir.

Literatür tarama

Daha sonra detaylı literatür taraması yapılarak tez içeriği yazılmalıdır. Giriş bölümü genel olarak, tezin araştırma kısmı tamamlandıktan sonra yazılmalı, son olarak da sonuç bölümü yazılmalıdır. Tezde savunulan düşünce ya da hipotezler anlaşılır olmalı ve elde edilen sonuç tatminkar seviyede açıklayıcı olmalıdır. En son olarak içindekiler, özet, abstract, kaynakça, şekiller, kısaltmalar, tablolar bölümü formata uygun olarak düzenlenmelidir.

Kaynakça ve İntihale dikkat

Tez içerisinde kullanılan kaynaklar kaynakçada belirtilmeli, tez yazarken intihal yapmaktan kaçınılmalıdır. Türkçe kaynakların yanında, yabancı dilde yazılan kaynaklar da araştırılmalıdır. Tezi anlaşılır hale getirmek için şekil, tablo, vb. kullanımı yeterince uygun olmalıdır.

Tez yazıldıktan sonra danışman hocaya sunulmadan önce baştan sona okunmalı, tercihen bir arkadaş yardımıyla ikinci bir kontrol yapılmalıdır. Tezinizin her aşamasında bir uzman desteği de almanız faydalı olabilmektedir.

İşletme Bilimsel makale nasıl yazılır?

Bilimsel makale yazarken konu seçimi yapıldıktan sonra, detaylı bir literatür taraması yapılmalıdır. Makalede savunulmak istenen düşünce oldukça önemlidir. Bu kapsamda, konu önce literatür taraması, sonrasında araştırma yöntemi seçildiyse seçilen yöntemle yeterince desteklenmelidir. Makaleler teze göre daha az detaylı ve daha kısa olmalıdır.

Endüstri Projesi nasıl hazırlanır?

Proje hazırlanırken öncelikle araştırılmak istenen konu belirlenmelidir. Konu seçimi yapıldıktan sonra genel bir literatür taraması yapılarak, araştırılmak istenen konu içeriği belirlenmelidir. Proje kapsamında araştırma yöntemi, vaka analizi, vb. metotlardan istenen yöntem seçilmelidir.

Daha sonra literatür taraması yapılarak proje içeriği yazılmalıdır. Giriş bölümü genel olarak, projenin araştırma kısmı tamamlandıktan sonra yazılmalı, son olarak da sonuç bölümü yazılmalıdır. Projede herhangi bir düşünce ya da hipotezlerin savunması olmadığından, araştırılmak istenen konuyla ilgili uygulama ya da sonuçlar tatminkar seviyede açıklayıcı olmalıdır. En son olarak içindekiler, özet, abstract, kaynakça, şekiller, kısaltmalar, tablolar bölümü formata uygun olarak düzenlenmelidir.

Projede kullanılan kaynaklar kaynakçada belirtilmeli, yazım esnasında intihal yapmaktan kaçınılmalıdır. Türkçe kaynakların yanında, yabancı dilde yazılan kaynaklar da araştırılmalıdır.

Proje yazıldıktan sonra danışman hocaya sunulmadan önce baştan sona okunmalı, tercihen bir arkadaş yardımıyla ikinci bir kontrol yapılmalıdır. Projenizin her aşamasında bir uzman desteği de almanız faydalı olabilmektedir.

Yüksek lisans tezi hazırlarken nelere dikkat edilmeli?

Yüksek lisans tezi hazırlarken araştırılmak istenen konunun belirlenmesi oldukça önemlidir. Konu seçimi ne çok detaylı ne de genel olmalıdır. Literatür taraması tezin içeriği için önem arz etmekte, bu kapsamında güncelliğini yitirmiş kaynaklar kullanılmamalıdır. Tez yazarken tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazılmalıdır.

Tez içeriğiyle ilgili olmayan gereksiz detaylara girilmemelidir. Bunun yanında, önemli konular üstünkörü bir şekilde açıklanmamalıdır. Teze uygun araştırma yöntemi ve veri toplama metodu seçilmelidir. Elde edilen sonuçlar tez içeriği ve araştırma ile uygun olmalıdır. Son olarak, yazılan tezler dilbilgisi ve yazım kurallarına uygun olarak yazılmalıdır.

Tez danışmanının dikkat ettiği noktalar nelerdir?

Yazılan tezler, tez danışmanları tarafından genel olarak şekil, içerik ve yazım kurallarına uygunluğu bakımından incelenmektedir. Tezler, tez yazım kılavuzuna uygun olmalı, kaynakça yazımı usulüne uygun yapılmalı, tez metni dilbilgisi kurallarına ve yazım kılavuzuna uygun olmalı, noktalama işaretleri doğru kullanılmalı, tez konusuyla ilgili olmayan içerikten kaçınılmalı, tezin bütünlüğü açısından önemli konular uygun şekilde açıklanmalı, gereksiz detaylardan kaçınılmalı, içerik tez konusuna uygun olmalı, konular arasında bağlantı olmalı ve elde edilen sonuçlar tez içeriği ve araştırma ile uygun olmalıdır.

Tez-proje konusu seçerken nelere dikkat edilmeli?

Tez hazırlanırken araştırılmak istenen konu ne çok detaylı ne de genel olmalıdır. Konu güncel olmalı, güncelliğini yitirmiş konu seçiminden kaçınılmalıdır. Konu seçimi öncesinde literatürde seçilmek istenen konuya altyapı sağlayacak yeterli seviyede kaynak olması araştırmanın zenginliği bakımından önemli bir husustur.

Tez konusu nasıl bulunur?

Tez konusu belirlenirken, öncelikle araştırılmak istenen bir alanda daha önce yapılmış çalışmalar incelenmelidir. Daha sonra araştırılmak istenen konu genelden özele doğru kısıtlanarak uygun tez konusu belirlenmelidir. Seçilen konu, daha önce yapılan bir konunun benzeri olabileceği gibi, farklı boyutları içeren bir çalışma da olabilir. Konu seçiminde fikir vermesi bakımından YÖK, üniversite (Türk ya da yabancı) tez bankaları ve yapılan tez konuları incelenebilir. Bu konuda bir uzman desteği de almanız faydalı olabilmektedir.

Tıklayın
1
Tıklayın
Akademik Danışmanınız
Üniversite Öğrencilerine Akademik destek verilir
Ödev
Proje
Tez
Tezsiz proje
Makale
İntihal raporu
İntihal Düşürme
Online Sınav Desteği
Merhaba Hoşgeldiniz

Bölümünüz Ve Talebiniz Nedir?