Tez Hazırlama Genel Tez için nitel ve nicel analiz nasıl yapılır

Tez için nitel ve nicel analiz nasıl yapılır

Tez için nitel ve nicel analiz nasıl yapılır makalesini okumaktasınız. Uygulamalı çalışmalarda konuyla ilgili veri elde etmek amacıyla nicel ya da nitel yöntemler kullanılarak veri toplanmaktadır. Öğrenci için çalışmada nicel yöntem tercih ettiğinde nicel verilerin toplanmasını sağlayacak ölçek, uzmanlarımız tarafından belirlenebilmektedir.

Tez için nitel ve nicel analiz nasıl yapılır

Lisans ve yüksek lisans düzeyindeki öğrenciler için hem nitel hem de nicel analiz konusunda destek vermekteyiz. Uzman ekibimiz kısa sürede çalışmanızı hazırlayarak teslim etmektedir. Tez için analiz desteği almak istiyorum diyorsanız hemen arayın.

Tezde Nicel analiz nasıl yapılır

Nicel yöntemle yapılan uygulamada elde edilen veriler bir araya getirildikten sonra oluşturulan tabloya veri girişi yapılmakta ve verilerin analizi için ihtiyaç doğrultusunda farklı yöntemler kullanılmaktadır. Nitel analiz yöntemlerinden içerik analizi kullanılacaksa inceleme nesnesi üzerinde fişlemeler yapılmakta ve bu bilgiler kodlanmaktadır.

Kodlamalar alt temalara göre tablolara aktarılmakta ve verilerin tekrarlanma sıklıkları sayılar halinde gösterilmektedir. Bu tablolara ek grafikler istenildiğinde de tekrarlanma sıklığı yüzdelik olarak grafiklerde gösterilmektedir. Oluşturulan tablo ve grafiklerin altına sayıların ifadesi olan sözel açıklamalara ve yorumlara yer verilmektedir.

Tezde nitel analiz nasıl yapılır

Nitel yöntemlerden en sık kullanılan bir diğer yöntem de görüşme tekniğidir. Örnekleme uygulanacak görüşme formundaki sorular, talep edildiği takdirde uzmanlarımız tarafından da hazırlanmaktadır. Örnekleme uygulanan görüşme tekniği sonucunda elde edilen veriler, uzman hoca tarafından anahtar tablolara aktarılmakta ve bu işlemin ardından belirlenen alt temalar doğrultusunda frekans değeri hesaplanarak tekrarlanma sıklığı ortaya çıkarılmaktadır. Her soruya yönelik yapılan bu işlemden sonra tablolardaki oranlar yorumlanmakta ve belli çıkarımlar oluşturulmaktadır.

Tezde tartışma kısmı nasıl yazılır

Uygulamalı araştırmalarda elde edilen veriler önceki araştırmalarda ulaşılan verilerle karşılaştırılarak yapılan araştırmanın benzer sonuçlara ulaşıp ulaşmadığı önceki araştırmalarla desteklenmektedir. Bu şekilde yapılan araştırmanın önceki araştırmaları destekler nitelikte sonuçlar ortaya koyduğu ya da farklı bir sonuç elde ederek konuya yeni bir bakış açısı oluşturduğu ifade edilmiş olur.

Tartışmanın yapılabilmesi için alanda yapılan önceki çalışmaların ilgili araştırmalar başlığıyla verilmesi gerekmektedir. Bu başlık altında güncel olan çalışmalarla birlikte önceki yıllarda yapılan çalışmalar da incelenmektedir. Yapılan bu incelemede yurt dışı ilgili alan yazına başvurmak önemlidir. Tartışma bölümü tek başına bir bölüm olabileceği gibi sonuç ve tartışma olarak da yazılabilir.  

Nitel araştırma yaptırmak istiyorum

Yüksek lisans tezlerinde özellikle işletme, insan kaynakları, eğitim ve diğer alanlarda tez danışmanları nitel analiz ister. İstatistik analizi yapan birçok yer nitel analiz yapmaz, sadece nicel analiz çalışmalarını alır. Nitel araştırma yaptırmak istiyorum diyen öğrencilere destek verilir.

Yüksek lisans tezi için nitel – nicel analiz yapılır

Lisans üstü tezlerde analiz istenmektedir. Öğrencilere analiz desteği vermekteyiz. Nitel analiz yapan az sayıda yerden biriyiz. Nitel analiz yaptırmak yaptırmak istiyorum diyorsanız bizi arayabilirsiniz. Bunun yanında yüksek lisans tezi için spss analizi için destek isteyen öğrencilere de destek olmaktayız. Tez için nitel ve nicel analiz nasıl yapılır yazısını paylaşırsanız memnun olurum.

  • nitel analiz yöntemleri nelerdir
  • nitel ve nicel veri analizi yapılır
  • nicel araştırma yöntemleri nelerdir
  • nicel ve nitel analiz yapan yerler var mı
  • nitel verilerin sayısal analizi nasıl yapılır
  • nitel karşılaştırmalı analiz yaptırmak istiyorum
  • nitel tez danışmanlık merkezi
  • nicel ve nitel araştirma yöntemleri ödevimi yaptırmak istiyorum
Tıklayın
1
Tıklayın
Akademik Danışmanınız
Üniversite Öğrencilerine Akademik destek verilir
Ödev
Proje
Tez
Tezsiz proje
Makale
İntihal raporu
İntihal Düşürme
Online Sınav Desteği
Merhaba Hoşgeldiniz

Bölümünüz Ve Talebiniz Nedir?