Tez Hazırlama Genel Tez yazım sürecinde tez hazırlama desteği

Tez yazım sürecinde tez hazırlama desteği


Tez yazım sürecinde tez hazırlama desteği almak isteyen öğrencilere destek vermekteyiz. Tez yazım aşaması her öğrenci için stresli bir süreç olarak başlamaktadır. Sürecin öğrenci için stresli olmasının sebebi ise ilerleyişle ilgili bilgi sahibi olmamaktan kaynaklanmaktadır. Günlük rutinlerin arasına sıkıştırmak zorunda kalınan tez yazımına, konuya dair bilinmeyen birçok detayın da eklenmesiyle birlikte bu süreç, öğrenci açısından aşılması zor bir engele dönüşmektedir.

Aslında zor olan konuyla ilgili yapılması gerekenleri sıraya koymaktır. Ve yeterli zamanı ayırmaktır. Bu anlamda öğrencilerimiz için gereken planlama ve takvim, bünyemizde hizmet vermekte olan uzmanlarımız tarafından yapılmaktadır.

Tez yazım sürecinde tez hazırlama desteği verilir

Öğrencilerimizin talepleri doğrultusunda tez yazım sürecinde ön okumalar yapılırken nasıl bir yol izlenmesi gerektiği, konunun kapsamını ortaya çıkaracak olan anahtar kelimelerin belirlemekteyiz. Konunun belli bölümlere ayrılması ve araştırmanın yapılması konusunda nasıl hareket edileceği, metin içi referans gösterilmesinin ne anlama geldiği, özgün bir eserin nasıl ortaya çıktığı ile ilgili yardımcı olmaktayız.

Akademik çalışmalardaki dilin nasıl kullanılması gerektiği, imla, yazım ve anlatım eksikliklerinin nasıl giderilmesi gerektiği, kaynakça gösterimi, sayfa düzeni ayarlamasının yapılması, yazım kılavuzuna uygunluğun sağlanması ve tüm bu işlemlerin sonunda benzerlik raporunun alınarak gereken eksikliklerin giderilmesi konularında uzman kadro tarafından ihtiyaç duyulan destek sağlanmaktadır.


Benzerlik raporu gerekli midir

Yapılan araştırmada konularla ilgili ön okumalarda hangi kaynakların araştırmada kullanılacağını belirledikten sonra bu kaynakların araştırmada nasıl verilmesi gerektiği konusu birçok öğrenci için bilinmeyen bir konudur. Etik kurallar çerçevesinde nasıl bir yol izlenmesi gerektiği öğrencilerin tam olarak yerine getiremediği bir süreçtir.

Dolayısıyla öğrenci, bilmediği bir konu olduğu için yararlandığı kaynaktaki bilgiyi aynen alıp çalışmasında ilgili kısma yerleştirmektedir. Bu durumda yararlandığı kaynak, veri tabanında kayıtlı olduğu için alınan bölüm benzerlik olarak saptanmaktadır. Benzerlik oranının enstitünün onayladığı orana düşürülmesi için benzerlik çıkan kısımların yeniden yazılması gerekmektedir.

Diğer türlü çalışma, başka bir yazarın çalıntı araştırması olmaktan öteye geçmez. Benzerlik oranının istenen orana düşürülmesi için alan uzmanı hocalarımız benzerlik çıkan bölümleri yeniden yazmaktadır. Yazım aşaması tamamlandıktan sonra alınan benzerlik raporu ile tarafınıza çalışma teslim edilmektedir.

Tez tamamlandığında eksiklerin tamamlanması

Araştırma konunuzla ilgili çalışmayı tamamladığınızda enstitüye hazır hale getirilmesi için çalışmanın danışman kontrolünden geçmesi gerekmektedir. Belli bir birikime sahip olan uzmanlar tarafından incelenen çalışmanızın eksikleri tespit edilerek hangi değişikliklerin yapılacağı tarafınıza bildirildikten sonra onayınızla gereken değişiklikler yapılmaktadır.

Enstitü aşamasından sonra savunmaya girdiğinizde hakem heyeti çalışmanızı öncesinde incelediği için araştırma üzerine belli notlar düşmektedir. Yapılan çalışmalar akademik yönlü bir araştırma olduğu için oldukça detaylı incelenmekte ve alana katkı sağlayacak bir çalışma haline getirilmek için çaba gösterilmektedir.

Bundan dolayı hemen hemen her savunmada araştırma ile ilgili eksiklikler ortaya konulur ve belli bir süre verilerek bu süre içerisinde öğrencinin eksiklikleri tamamlaması istenir. Savunmada belirlenen eksiklerin giderilmesi için alana hakim uzman kadro tarafından gereken değişiklerin yapılması ve bu konuda öğrencilerin bilgilendirilmesi hizmeti tarafımızca sağlanmaktadır.

Makale yazım sürecinde danışmanlık desteği verilir


Hazırlanacak makale ile ilgili konu, öğrenci tarafından belirlendiği gibi uzmanlarımız tarafından üç konu önerisi de sunulmaktadır. Konu kapsamında hazırlanacak olan çalışma, yayınlanacak derginin belirlediği kriterler doğrultusunda hazırlanmakta ya da bu aşamada öğrenciye ihtiyaç duyacağı hizmet sağlanmaktadır.

Öğrencinin yapmış olduğu yüksek lisans araştırması makaleye dönüştürülebilmektedir. Özellikle uygulamalı çalışmalarda yapılan uygulamanın başka bir araştırmada usulsüzce kullanılmaması için makaleye dönüştürülmesi ve bu makalenin hakemli dergide yayınlanması gerekmektedir.

Tıklayın
1
Tıklayın
Akademik Danışmanınız
Üniversite Öğrencilerine Akademik destek verilir
Ödev
Proje
Tez
Tezsiz proje
Makale
İntihal raporu
İntihal Düşürme
Online Sınav Desteği
Merhaba Hoşgeldiniz

Bölümünüz Ve Talebiniz Nedir?